top of page

Hur kan jag hjälpa dig kommunicera vilka ni är och varför någon skall välja just er?

Klicka här och skriv "Hur?" i ämnesraden, så återkommer jag med ett kort mejl med tankar om hur jag kan göra skillnad för just er!

Coworking Space
Hem: Välkommen
Mikael Lagerwall 7.jpg

Vem jag är.

Tralala startades 1994 som en traditionell reklambyrå i Lund. Vi var som mest tio anställda innan jag, Mikael Lagerwall, som ägare vid millennieskiftet valde att bli en enmansbyrå med resurser i nätverk.

Sedan dess erbjuder byrån mig som glad interimistisk marknadschef eller konsultresurs, projektbaserat eller löpande i en skön mix. Med fokus på att göra skillnad, d v s hellre göra än mötesprata om allt som verkligen borde göras. Och fortfarande med Lund som bas.

Vad jag vill skall prägla mina leveranser:
• driv – ligga ett steg före för unika resultat.
• ärlighet – vara tydlig och aldrig ljuga.
• nyfikenhet – löpande lära nytt och utvecklas.

• kreativitet – våga se nya möjligheter.
• ödmjukhet – visa respekt för omgivningen.
• prestigelöshet – sätta resultatet före jaget.

• glädje –  har man kul blir leveransen bättre.

Hem: Om oss

8 exempel på vad jag gör idag
(och skulle kunna göra för er)

Vad jag gör.

Vad jag gör
Tralala_pictogram bollplank_edited.png
Tralala_pictogram styr_edited.png
Tralala_pictogram content_edited.png
Tralala_pictogram publicitet_edited.png
Tralala_pictogram kriser_edited.png
Tralala_pictogram digitala_edited.png
Tralala_pictogram varumärken_edited.png
Tralala_pictogram leads_edited.png

Agerar bollplank.

Bollar kommunikativa möjligheter och hot med oftast VD eller marknadschef. Min breda erfarenhet i kombination med utanförperspektivet brukar uppskattas. Ibland löpande men ofta med anledning av aktuell utmaning – t ex "Hur kommunicerar vi vår ESG-position?" i hållbarhetssammanhang.

 

Fungerar även som coach av och stöd till enskilda medarbetare i behov av någon med litet mer erfarenhet (och kanske pondus i tuffa interna miljöer eller i relationen till byråer).

Styr upp.

Går igenom och utvecklar uppdragsgivarens plattform för kommunikation, marknadsföring och PR (inkl krishantering). En genomlysning lönar sig oftast både kommunikativt och ekonomiskt.

Brukar betyda att se över:

• målbilden och hur den mäts (vad vill vi?).

• budskapen (vad vill vi säga, hur och var?).

• organisationen (vem gör vad och varför?).

• byråsamarbeten (vilka hjälper till med vilken kravställning?).

• kostnader (hur prioriterar vi och varför?).

Skapar content.

Med sociala medier, dynamiska webbar och sökordsannonsering ökar det löpande behovet av text och bild som visar vad vi gör. Och varför vi gör det bättre än andra.

 

Bidrar med redaktionella texter och copy för digitala och analoga kanaler. Tar även bilder och filmar om det kniper. Och layoutar i InDesign vid behov, även om texthantering är det jag är bäst på. Budget och deadline styr.

Skapar publicitet.

Effektiva medierelationer bygger på systematik som utgår från erfarenhet av vad som fungerar medialt.

Tar gärna ansvar för både den proaktiva (när vi kontaktar media) och reaktiva (när de kontaktar oss) mediehanteringen, vilket kan innebära att:
• göra research som beslutsunderlag.
• kategorisera nyckelintressenter, medier m fl.

• bygga medierelationer.

• skapa pressmöten.

• skriva/"sälja in" pressmeddelanden.

• ta pressbilder (t ex porträtt på talespersoner).

• ha pressjour 24/7 365.

Hanterar kriser.

Kriser är som bäst när de aldrig uppstår, utan stannar vid incidenter som enkelt kan hanteras. För det krävs system och krisrutiner som fångar upp det lilla innan det blir stort.

Bidrar med bred erfarenhet av effektiv kommunikativ krishantering. Från mismanagement och attentat till dödsfall på arbetsplatsen, explosiva bränder och rån. Tagit fram effektiva krisrutiner (inte pärmsystem) för både små och riktigt stora verksamheter.

Driver digitala kanaler.

En effektiv närvaro i sociala medier är numera en självklarhet för varumärkesbyggande och sälj. Men för att få rätt utväxling på dessa snabba och effektiva kanaler måste innehållet optimeras i linje med övrig kommunikation (egna webben, pressinformation, tryckt säljmaterial mm).

Bidrar med:

• helikopterperspektiv på vilket innehåll som publiceras var, när och i vilken form för störst effekt.

• löpande inlägg (text/bild) med kort framförhållning.

• struktur för inläggsflöden (vad, var, när och varför?).
• konkurrentbevakning.

• målformulering, uppföljning och pedagogiska sammanställningar av utfall.

Bygger varumärken.

När digitaliseringen ökat tempot är det lätt att gå bort sig som marknadsförare. Man skall ha koll på nya kanaler, aktörer, begrepp och möjligheter, samtidigt som inhouse-trenden ökar trycket på att man själv håller i produktionen.

Jag har en överblick på hur man för ut budskap och skapar sälj genom sökord/sociala medier/webb i kombination med analoga kanaler. När man bör ta hjälp av specialister och hur man kravställer dem för rätt leverans. Allt för att få till effektiv s k inbound marketing, d v s att förmedla information på ett sätt så att man gör sig värd att lyssna till ("3 faktorer som avgör köpet och hur vi rejtar på dem jämfört med våra konkurrenter"), istället för att bara pådyvla konsumenter sitt säljbudskap ("Kom och köp!").

Skapar leads.

Oavsett om man är inriktad på B2C eller B2B handlar allt om att få sin vara eller tjänst såld. För det krävs en förståelse för vilken profil man förmedlar och hur den bidrar till den egna positioneringen i förhållande till konkurrenterna. Och att man anpassar budskap och kanalval till de mål man har.

Hur väl man lyckas med att skapa leads blir därmed en konsekvens av alla budskap man förmedlar. Och för att lyckas bättre än konkurrenterna krävs en vettig strategi landad i uthållig taktik.

Sökord är ett bra exempel. Det funkar inte att bara köpa sökord genom Google om man inte kan backa upp dem med en analys av vilka ord som är viktiga när konsumenten väljer oss. Och om man sedan inte laddar orden genom trovärdig förankring på egna webbplatsen, i White Paper, publicitet, inlägg i sociala medier etc. Därmed blir sökord sista delen i ett arbete som inleds med frågan "vilka är vi och hur gör vi skillnad bättre än våra konkurrenter?". Jag hjälper gärna till med både svaret på den frågan och arbetet hela vägen till sökord, leadgenerering, prospektering och sälj.

 Exemplen ovan är just exempel. Bäst är om vi förutsättningslöst diskuterar dina behov och hur jag eventuellt kan göra skillnad för er.

Hem: Kontakt

Tack för ditt meddelande! Återkommer snart …

Kontakt

bottom of page